Správní rada Nadačního fondu Daruj srdcem

Jindřiška Raibrová

Zakladatelka a předsedkyně správní rady

V obchodní sféře a v médiích působí více jak 25 let. Po ukončení studia na Metropolitní univerzitě Praha rozšířila svou působnost ze světa rádií Frekvence 1, Evropa 2 a Rádia Impuls také na tiskové projekty MF Dnes a na online portál Idnes.cz.

Impulsem pro založení Nadační fondu bylo onemocnění mé maminky.

„Velkým impulsem pro založení Nadační fondu Daruj srdcem bylo onemocnění Alzheimerovou chorobou mé maminky, kdy jsme se setkali s těžkostí samotného bytí a složitostí zachování lidské důstojnosti. Uvědomila jsem si, že musím svoji práci přesměrovat a dát svému životu nový smysl. V celé své pracovní kariéře jsem získávala finanční prostředky pro firmy a soukromé společnosti, nyní je chci získávat pro ty, kteří je opravdu potřebují.“

Dalším podnětem byl úraz synovce, který po zásahu blesku zůstal na vozíku a celá rodina byla konfrontována s tím, jak rychle se může změnit život a to doslova ve vteřině.

„A právě tady se začíná prolínat pomoc Nadačního fondu Daruj srdcem s Centrem Paraple, kde se musí lidi po úrazu, kteří zůstali na vozíku najednou učit všechno znovu a žít úplně jinak než byli zvyklí.“

Existuje spousta lidí v těžké životní situaci, kteří potřebují pomoc.

„Založení Nadačního fondu Daruj srdcem mi přišlo jako skvělý nápad, protože existuje spousta lidí v těžké životní situaci, kteří potřebují pomoc, ale také spousta lidí, kteří chtějí pomáhat a nikdo je neosloví, proto mi přišlo dobré být jejich prostředníkem a rozšiřovat pomoc dále.“

Roman Raibr

Člen správní rady

Působí v Nadační fondu Daruj srdcem jako člen správní rady podporující jeho aktivity zejména po technické stránce. Podniká v soukromé sféře jako živnostník a věnuje se řešení provozních úkolů v nadačním fondu.

Jakub Raibr

Člen správní rady

Věnuje se převážně komunikaci finančních prostředků pro realizaci cílů nadačního fondu. Hlavní motivací pro tuto činnost je možnost pomáhat tam, kde je to skutečně potřeba a rozšířit toto poslání i mezi mladší generace.

Život pro každého nemusí být procházka růžovou zahradou.

„Až když jste tváří v tvář faktu, že život pro každého nemusí být procházka růžovou zahradou, začnete přemýšlet, jak můžete pomoci.“

Každý z nás se může dostat do těžké životní situace.

„Každý z nás se jednou může dostat do neobvyklé těžké životní situace, kdy pomoc od ostatních bude skutečně nezbytná. Smyslem Nadačního fondu Daruj srdcem je pomáhat těmto lidem, jak nejlépe to půjde.“

Mgr. Lukáš Raibr

Revizor Nadačního fondu

Kontroluje plnění podmínek stanovených zakládající listinou, přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu, upozorňuje správní radu na nedostatky, jednou ročně podává zprávu o hospodaření nadačního fondu, která je součástí výroční zprávy.

MUDr. Vít Němeček, MBA (1962)

Chirurg, ředitel Nemocnice Jablonec nad Nisou, Ambasador NF Daruj Srdcem

Vyrostl ve Vysokém Mýtě, medicínu vystudoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Titul MBA získal na International Business School v Brně. 

Do jablonecké nemocnice nastoupil po studiu v roce 1987 a v roce 2004 se stal jejím ředitelem. Vít Němeček je činorodý a aktivní ve veřejném životě, je členem městského zastupitelstva v Jablonci nad Nisou i zastupitelstva Libereckého kraje. V letech 2010-2013 byl poslancem Parlamentu ČR. 

V soukromí rád jezdí na kole a tráví čas s rodinou. Je ženatý a se ženou vychoval dvě skvělé dcery, které jim dělají radost.

Jako lékař vím, co všechno se může v životě stát a s čím vším se musí lidé leckdy poprat. 

Za nejvyšší hodnoty považuje svobodu, řád a zodpovědnost každého jedince za život svůj i životy svých nejbližších. Je přesvědčený, že solidarita úspěšnějších s méně úspěšnými, zdravých s nemocnými by měla být přirozenou součástí života, musí však být smysluplná, dlouhodobě ekonomicky udržitelná a současně motivující k aktivitě.

„Patronem Nadačního fondu Daruj srdcem jsem se stal v listopadu 2023. Oslovila mě lidskost a odhodlanost s níž se paní Raibrová do nelehkého projektu vedení nadačního fondu pustila. 

Nadační fond Daruj srdcem začíná pomáhat pacientům v momentě, kdy jsme my lékaři udělali, co jsme mohli. Pomáhá lidem žít plnohodnotný život a přijmout nelehkou situaci v níž se ocitli. Pomáhá překonávat překážky, které my ostatní, vůbec jako překážky nevnímáme. 

Přijímám proto s velkou pokorou a úctou ke všem, kteří nezištně pomáhají roli ambasadora Nadačního fondu Daruj srdcem. Přeji fondu hodně laskavých a štědrých dárců a mnoho radosti z pomoci.“